Ucell abonentlariga SMS yuborish
Telefon Raqam:
  
Xabar matni (280 ta belgi):

Xavfsizlik kodi: ddq
Xavfsizlik kodini kiriting:

Ushbu xizmat orqali SMS yuborildi.
- SMS lotin harflariga translitlangan holda yuboriladi.
- SMS ni qabul qilish uchun abonent "E-mail - SMS" xizmatini yoqtirgan bo`lishi lozim. Bu xizmatni yoqtirish kodi: *222*1#. Xizmatni yoqtirish, undan foydalanish bepul.
Error: restricted access